Vanuit ons professionele laboratorium in Zelhem bieden wij onderzoek- en advies diensten aan waarmee wij een totaal en integraal aanbod kunnen bieden op het gebied van:

  • Gevelinspectie
  • Schadebeelden
  • Schade-inventarisatie
  • Mortelanalyse
  • Vooronderzoek
  • Laboratorium
  • Rapportage
  • Instandhouding Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)

Gevelinspectie

Signalering van schadevormen aan metselwerk en overige steenachtige materialen vormen doorgaans de aanleiding voor een restauratie- of instandhoudingsplan. Het inventariseren van de schadebeelden vormt hiervan de basis. In samenwerking met de opdrachtgever wordt het schadebeeld door Airofill Onderzoek & Advies in kaart gebracht. Na een grondige inspectie worden de visuele waarnemingen vastgelegd in een inspectierapport. Aanvullend archiefonderzoek maakt veelal onderdeel uit van de eerste rapportage.

De omvang van een project wil niets zeggen over de complexiteit van schade. Bij grotere projecten zijn wij veelal betrokken in een ontwerp- of bouwteam. Kleinere projecten worden altijd direct met betrokken opdrachtgever of diens adviseur in behandeling genomen.

Schadebeelden

Schades hebben veelal betrekking op vocht- en zoutproblemen. Scheurvorming, afgescherfde toplagen van steen, slecht tot zeer slecht voegwerk en diverse vormen van zoutkristallisatie of afzettingen van stoffen zijn het gevolg. Vaak wordt meteen in oplossingen gedacht, terwijl het van belang is om vooraf juist de mate en ernst van de conditie zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Schade-inventarisatie

Vooruitlopend op een restauratie- of instandhoudingsplan worden of zijn er reeds problemen aan gevels of andere elementen van een project gesignaleerd. Met eigen inbreng, in overleg en op aanwijzing kan het schadebeeld door Airofill Onderzoek & Advies in kaart worden gebracht. Bij onvoldoende informatie over ingrepen uit het verleden kan brononderzoek worden verricht. De omvang van een project zegt iets over complexiteit van een schade, op kleinschalige projecten doen zich evengoed schades als gevolg van vocht-, zout-, steen- en mortelproblemen voor.

Mortelanalyse

Alle uitgenomen en relevante monsters, te weten stenen, mortels en eventuele boorkernen, worden in ons laboratorium geanalyseerd op de vocht- en zoutwaarden. Mortelanalyse heeft betrekking op de verwerkte bindmiddelen en korrelsamenstelling van het granulaat. Indien blijkt dat er nog dieper gaande onderzoeken noodzakelijk zijn, werken wij samen met grotere laboratoria zoals. TNO , TCKI en Nebest.

Vooronderzoek

Een gerichte steen- en mortelanalyse geeft veel informatie over de conditie van toegepaste soorten natuur- en gevelbaksteen. De nadruk wordt gelegd op de bouwfysische samenhang van de steen en mortel waarmee de stenen zijn overmetselt. Airofill Onderzoek & Advies kan op basis van genomen steen- en mortelmonsters een aantal belangrijke zaken analyseren en benoemen. Zo kan een relatie worden gelegd met mogelijke oorzaken van vocht-  en/of zoutproblemen. Een onderzoek kan zowel destructief als non-destructief worden uitgevoerd. Uitgangspunt van onderzoek wordt uiteraard bepaald door de vraagstelling van opdrachtgever.

Laboratorium

Alle uitgenomen, relevante monsters, te weten stenen, mortels en eventuele boorkernen, worden in ons werkplaats-laboratorium geanalyseerd op de vocht- en zoutwaarden. Mortelanalyse heeft betrekking op de verwerkte bindmiddelen en korrelsamenstelling van het granulaat. Indien blijkt dat er nog dieper gaande onderzoeken noodzakelijk zijn werken wij samen met grotere laboratoria zoals TNO, TCKI en Nebest.

Rapportage

Resultaten van visuele waarneming, lab-analyse en bijbehorende foto’s worden verwerkt in een rapportage. Daarmee kunnen wij de opdrachtgever, betrokken architect en overige deskundigen een bruikbaar document van aanbevelingen aanleveren. Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen reeds in de voorbereidende fase veel betere keuzes worden gemaakt voor een goed eindresultaat.

Instandhouding Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)

De resultaten, gemaakte keuzes en opgestelde aanbevelingen kunnen mede worden verwerkt in meerjaren-onderhoudsplannen. Hoeveelheden, kosten en condities van onderzochte bouwdelen, -elementen en materialen vormen de uitgangspunten voor een Meerjaren-onderhoudsplan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van onderzoek en advies?
Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie aanvragen

Laatste nieuws

Audit succesvol afgerond

In oktober en november zijn vanuit SKG IKOB twee audits uitgevoerd. Zowel de Veiligheidsladder (SCL) en de combi-audit voor de ISO 9001:2015 en VCA** hebben plaatsgevonden. [...]